Beleidsplan sportiviteit & respect

Beleidsplan sportiviteit & respect

Wekelijks komen de leden van Effekt’74 bij elkaar om te tafeltennissen waarbij plezier en ontspanning een belangrijke rol spelen. Incidenteel komt het helaas voor dat tijdens wedstrijden zaken als respectloos gedrag van teams of sporters onderling, vloeken of geschreeuw vanaf de tribune de sfeer bederven.

Door het instellen van dit beleid waarin respect en sportiviteit wordt uitgedragen, wil het bestuur van Effekt’74 de onderlinge omgang en het plezier in tafeltennis bevorderen. We willen hiermee het ontstaan van incidenten voorkomen.

Alle spelers en speelsters van Effekt’74 dienen de gedragscode te kennen . De gedragscode wordt indien goedgekeurd door de ALV een onderdeel van HHR van Effekt’74.

Wat hoort:
1. Sportief gedrag.
2. Respect voor elkaar en de scheidsrechters.
3. Beslissingen van de scheidsrechter accepteren.
4. Correcte kleding
5. Het dragen van de beschikbaar gestelde clubtenues tijdens wedstrijden
6. Het kunnen tonen van de spelerspassen, indien noodzakelijk
7. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door de eigen spelers en coaches gedronken. => zie ook gedragsregels omtrent alcoholgebruik.
8. Correct gedrag na wedstrijden en trainingen
9. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek.
10. Spelers, coaches en bestuur nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeld functie)
11. Iedereen dient op een correcte manier gebruik te maken van onze accommodatie en kantine, en dient zich te houden aan de daar geldende reglementen.

Bovenstaande punten hebben betrekking op iedereen, ongeacht zijn/haar geloof, ras, sekse, etc. Discriminatie dient voor, tijdens en na de tafeltennis ten allen tijde voorkomen te worden! Na eventuele incidenten met betrekking tot de tafeltennis zal het bestuur zich over beraden.

Wat hoort NIET:
1. Schelden, (ook niet naar teamgenoten!)
2. Discriminerende opmerkingen.
3. Obscene gebaren.
4. Verder onsportief gedrag richting tegenstander en/of publiek
5. (overmatig) alcoholgebruik en alcohol in het verkeer.

Maatregelen:

Algemeen:
• Daar waar nodig zorgt het bestuur en commissies, met (preventieve) maatregelen, ervoor dat er voor, tijdens en na de wedstrijd geen incidenten optreden die in strijd zijn met de uitgangspunten van sportiviteit en respect.

Sanctiebeleid:
• Naar aanleiding van incidenten zal op vergaderingen onsportief en respectloos gedrag besproken en geregistreerd.
• Het bestuur en de technische commissie zijn bevoegd onsportief gedrag te sanctioneren middels een tijdelijke schorsing, of uiteindelijk het royeren van een lid.

Publicatie/Bekendmaking
• De gedragscode wordt op een zichtbare plaats in de zaal/kantine opgehangen
• Op de site Effekt ’74 zal het beleidsplan ook geplaatst worden.
• Eventuele bijzonderheden en/of incidenten worden besproken op de TC-vergadering en op ALV’s.