Het Bestuur

Het bestuur van Effekt’74 bestaat momenteel uit

Edward Hiddink (Voorzitter) tel.: 06-22363486
Jan-Willem Hietbrink (Secretaris )
Peter Waenink (Penningmeester)
Arnold vd Sligte  (Technische zaken) a.i.
Herald oude Hendrikman (communicatie)

Ambassadeur (opvang nieuwe leden): Erik van der Leij , tel.: 06 50444617