Disclaimer

De door Effekt’74 op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod of advies.
De door Effekt’74 verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De op deze site opgenomen informatie/adviezen is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Effekt’74  alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Effekt’74  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Effekt’74  worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Effekt’74

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Effekt’74  omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.