Lidmaatschap en contributie

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE 2018 – 2019

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene
Leden Vergadering.

De basiscontributie van het lidmaatschap van Effekt’74 bedraagt:

Junioren t/m 11 jaar € 35,00 per half jaar (per maand: €5,83)
Junioren 12 t/m 17 jaar € 48,00  per half jaar (per maand: €8,00)
Senioren € 64,00 per half jaar (per maand €10,67)

Bij het spelen van competitie, competitietoeslag per half jaar:

• Competitie jeugd €17,–
• Competitie senioren €25,–

Niet spelend lid:

Dit is een bedrag van 70% van de basiscontributie. Bij dit lidmaatschap maakt men gebruik van alle niet tafeltennisgerichte activiteiten en geen gebruik van de tafeltennismogelijkheden!

Opzeggen lidmaatschap:

Dit kan halfjaarlijks (vanwege de afdracht aan de bond) per 1 januari of 1 juli,. Schriftelijk op te zeggen bij de secretaris of door een mail te sturen naar: bestuur@effekt74.nl
NB.: indien het lidmaatschap per 1 april wordt opgezegd, dan zal de contributie betaald moeten worden tot 1 juli.

Subsidie/steun:

Indien het voor u lastig is aan de contributieverplichting te voldoen willen
wij u wijzen op de mogelijkheid van financiële steun via het jeugdsportfonds.Dit fonds ondersteund minder draagkrachtige ouders die financieel niet in staat zijn om contributie te betalen. Vraag hiernaar bij het bestuur. Ook kennen wij een mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen in de contributie voor minder validen. Voor informatie hierover kunt u ook bij het bestuur terecht.

Vrienden van Effekt`74:

Ook kennen wij als vereniging de vrienden van Effekt!
Voor veertig euro per jaar ondersteun je de club. Zelf kom je met een naam
op een publicatie bord. Dit kan als individu maar ook als team. Aanmelden
kan bij het  bestuur@effekt74.nl.
Aan deze manier van sponsoring kunnen geen
rechten worden ontleend.