Gedragscode Effekt’74

Gedragscode Effekt’74

 

  1. Respect en Fair Play:

– Alle leden, vrijwilligers en gasten worden verwacht elkaar met respect te behandelen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, religie of achtergrond.

– Fair play en sportiviteit staan hoog in het vaandel. Wij moedigen eerlijkheid, integriteit en respect voor de tegenstander aan.

– Effekt’74 is onze club en daar zijn we allen verantwoordelijk voor!

 

  1. Veilige Omgeving:

– Tafeltennisvereniging Effekt’74 streeft naar een veilige omgeving voor iedereen. Grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie of geweld, wordt niet getolereerd.

 

  1. Gedragscode voor Vrijwilligers:

– Alle vrijwilligers die met minderjarige leden werken of vertrouwensposities bekleden, moeten voldoen aan screeningvereisten, inclusief het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). (In behandeling)

– Vrijwilligers dienen als rolmodellen op te treden, positief gedrag te stimuleren en eventuele zorgen onmiddellijk te melden aan de vertrouwenspersonen.

 

  1. Vertrouwenscontactpersonen:

– Tafeltennisvereniging Effekt’74 heeft een vertrouwenscommissie (per 01-2024) die beschikbaar zijn voor alle leden om eventuele zorgen, klachten of incidenten vertrouwelijk te bespreken.

– De contactgegevens van de vertrouwenscontactpersonen zijn beschikbaar in de clubaccommodatie. (in behandeling/ tot nader bericht kunt het bestuur contacten)

 

  1. Meldingsprocedure:

– Leden worden aangemoedigd om grensoverschrijdend gedrag te melden volgens de vastgestelde meldingsprocedure. Dit kan worden gedaan bij de vertrouwenspersonen of het bestuur.

– Alle meldingen worden serieus genomen en onderzocht volgens het vastgestelde protocol.

 

  1. Consequenties van Overtredingen:

– Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, zoals waarschuwingen, schorsingen of verwijdering uit de vereniging, afhankelijk van de ernst van het gedrag.

 

  1. Communicatie en Bewustwording:

– Tafeltennisvereniging Effekt’74 zal regelmatig communiceren over de gedragsregels en veiligheid binnen de club. Middels nieuwsbrieven en eventueel presentaties streeft de vereniging er naar om alle leden op de hoogte te houden.

 

  1. Periodieke Evaluatie:

– Deze gedragsregels worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven in het beschermen van de veiligheid en integriteit van onze leden.